De ontdekking van waterstof

 

In 1671 deed Robert Boyle een proef waarbij er een brandbaar gas vrijkwam uit ijzer en verdund zuur. In 1766 ontdekte Henry Cavendish dat dit brandbaar gas een chemisch element was. Hij deed daarbij dezelfde proef, maar gebruikte kwik in plaats van ijzer en verdund zuur. Hij vermoedde dat niet zuur de bron van het brandbaar gas was, maar metaal. Hij noemde dit brandbare gas dus: “brandbaar gas van  metalen.”

 

De achtergrond van de ontdekkers

  • Robert Boyle (1627-1691) 

 

Robert Boyle woonde in Ierland en was een filosoof en een scheikundige. Hij vond dat je pas uitspraken kon doen

over bepaalde stoffen als je ze eerst had bewezen met experimenten.

De verschillende uitvindingen van hem waren :

-          De term “element” voor niet-ontleedbare stoffen.

-          Dat zuurstof onmisbaar is bij een verbranding.

 

  • Henry Cavendish (1731- 1810)

Henry Cavendish was een natuurkundige en scheikundige uit Engeland. Naast zijn ontdekking van waterstof, ontdekte hij ook dat lucht  precies voor 20,8% uit zuurstof bestaat.

 

Waar komt de naam “waterstof” vandaan?

 

Antoine Lavoisier  bedacht, een paar jaar na de uitvinding van “brandbaar gas van metalen” door Henry Cavendish, een andere naam voor dit element. Omdat hij ontdekt had dat je, als je waterstof met zuurstof laat reageren, water krijgt noemde hij het element “hydrogenium” Dit woord is een Griekse samenstelling tussen de woorden: hydro en genes. Hydro betekent water en genes betekent vormen of maken. Als je het woord letterlijk zou vertalen zou de stof dus “watermaker” heten.

 

Hoe komt waterstof  voor in de natuur?

 

Waterstof komt in de natuur vooral voor als verbinding. Wanneer je waterstof namelijk aansteekt, waardoor het met zuurstof reageert, ontstaat er water, een stof die natuurlijk heel veel voorkomt in de natuur.

Maar waterstof komt ook als element voor in de natuur. Je kunt dit niet zien en de waterstof komt maar in hele lage concentraties voor in de aardatmosfeer. Dit komt doordat waterstof lichter is dan lucht en een hele lage dichtheid heeft.

 

Voor welke doelen werd waterstof vroeger toegepast?

 

Waterstof werd vroeger vooral gebruikt bij experimenten. Zo probeerde William Grove in 1839 elektriciteit te maken met zuurstof en waterstof.

 

De mensen die in het verleden aan waterstof gewerkt hebben

 

Mensen die na de ontdekkers van waterstof  met waterstof hebben gewerkt zijn de mensen van de ruimtevaart.  In 1932 ontdekte Francis Tom Bacon dat waterstof heel handig kon zijn in de ruimte. Waterstof is namelijk heel licht en kan van water als afvalstof, drinkwater maken.