De eigenschappen van waterstof

waterstof:

massa in u

gewicht in g

dichtheid in g/cm³

kookpunt

in ?C

smeltpunt in ?C

 

1,00784

2,01594

Bij 20?C: 0,0000899

-252,8

-259,2

Overige eigenschappen:

Waterstof is kleurloos, geurloos en zeer licht ontvlambaar. Wanneer je waterstofgas en zuurstofgas samenvoegt, ontstaat water, maar komt er ook veel energie vrij. Dit mengsel is heel explosief. De molecuul waterstof bestaat uit twee atomen. De molecuulformule is dus H2. 

 

Wat maakt waterstof een wenselijk product?

Waterstof hecht zich erg makkelijk aan zuurstof. Hierdoor ontstaat water, wat natuurlijk erg veel gebruikt wordt in allerlei producten.

Ook is waterstof heel licht. Hierdoor werd het vroeger veel gebruikt als vulling voor ballonnen en zeppelins. Nu wordt dat minder gedaan, omdat waterstof ook als eigenschap heeft dat het erg brandbaar is.

Verder wordt waterstof, door de explosiviteit wanneer het met zuurstof reageert, ook gebruikt bij het maken van een “waterstofbom.”

 

Giftigheid van waterstof

Waterstof alleen is niet giftig. Het is wel giftig wanneer het in een verbinding voorkomt met zwavel*. Dit gas, wat zwavelwaterstof of waterstofsulfide heet, ontstaat wanneer stoffen die zwavel bevatten (bijv. eiwitten) rotten. Het is een sterk ruikend gas dat je vooral ruikt in hele lage concentraties. Bij hoge concentraties of wanneer het gas heel lang in de lucht hangt, ruik je het steeds minder.

Hoe hoger de concentratie wordt, hoe erger de gevolgen van inademing zijn. Op volgorde van lage concentratie naar hoge concentratie zijn die gevolgen: oogirritatie, beschadiging van de ogen, verlamming van het reukorgaan (je kunt niks meer ruiken), longembolie, beschadiging van het centrale zenuwstelsel+snelle ademhaling, onmiddellijke bewusteloosheid en het uitvallen van het ademhalingsapparaat waardoor je dood gaat.

 

Bekende reacties van waterstof

Waterstof wordt, wanneer het reageert met zuurstof, erg explosief. Verder kan waterstof ervoor zorgen dat dingen stijgen (ballonnen en zeppelins) doordat het de lichtste stof is die er bestaat. (http://www.youtube.com/watch?v=ghrWu5vrkUM)

 

Waterstof als grondstof

Waterstof is natuurlijk een grondstof voor water, maar ook voor energie. Wanneer waterstof reageert met  zuurstof komen water en energie als stoffen vrij. Die energie wordt tegenwoordig heel veel gebruikt in het verkeer, maar ook bij de verlichting van gebouwen.

 

Hoe wordt waterstof gewonnen in de natuur?

Waterstof wordt nu nog vooral gewonnen uit aardgas, maar omdat hierbij ook koolstofdioxide vrijkomt, wat schadelijk is voor het milieu, kan waterstof nu ook gewonnen worden uit:
- aardolie producten

- kolen

- biomassa

- zon en wind

Ook kan waterstof gewonnen worden doormiddel van het scheiden van moleculen in atomen.